جشن هفته کتابخوانی

جشن هفته کتابخوانی در هفته کتاب  با اجرای برنامه های متنوع برای سنین کودک با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان و شهرداری بندرکنگ برگزار شد .