تاریخچه شهرداری

تاریخچه شهرداری بندرکنگ شهرداران بندر کنگ از ابتدا تا به امروز: الف – شهرداران قبل از انقلاب بندرکنگ در زمان صفویه و اقامت اروپائیان در آن دارای “شه بندر ” یعنی شهردار و فرماندار بود و خارجیان کلیه امور شهری و بندری را زیر نظر و با نظارت و صلاحدید او انجام می دادند و اما در …

تاریخچه شهرداری ادامۀ مطلب »